September
20-23
100% Design
Olympia London
Stand Alki
Workplace - W365
October - November
28-01
Portes Ouvertes Alki
Gure tailerran,
Itsasu, Lapurdi
Stand Alki