September
20-23
100% Design
Olympia London
Stand Alki
Workplace - W365
October - November
28-01
Portes Ouvertes Alki
Aux ateliers Alki
Itsasu, Pays Basque
Stand Alki