Bureaux Alki

Alki bulegoak
Enpresako mundua aldatzen ari da, lan espazioen antolaketari geroz eta garrantzi gehiago emanez. Hemengo bulego argazki horiek, lan espazio desberdinez osatua da. Hemen, gure altzari bilduma ainitz topatzen dira.

Heldu lan mahaiek, lan espazio kolektiboa hornitzen dute. Kuskoa Bi bulego kadirek kolore ugari ekartzen dituzte.

Lounge espazioa, Egon pufez, kanapez eta mahai berez konposatua da. Zumitz panelek eta Triku mahai apalek ere leku hori apaintzen dute.

Bulego pribatu ugari Emea eta Landa bulegoz hornituak dira.

Kafetegia Triku mahai, Kuskoa taburete, Zutik pareta sistema, Laia ta Heldu kadira eta Heldu mahai gora eta taburetez mublatuak dira.

Proiektu ta argazkiak: Mito