#RSE

Garapen iraunkorraren alde azkarki egiteko, Nazio Batuen Erakundearen Garapen Iraunkorraren aldeko Munduko Itunaren Helburuekin bat egitea erabaki dugu, erreferentziazko erakundea baita eta hark baitu munduko eragile gehien biltzen. Desmartxa horrek erakusten du printzipio horiek gure enpresaren estrategian, kulturan eta eguneroko eragiketetan barneratu nahi ditugula, eta gure eragin gunean garatzen lagundu nahi ditugula. Egun, gure ekintza eta proiektuek Nazio Batuen Erakundearen Garapen Iraunkorraren aldeko Munduko Itunaren 10 helburu nagusien alde egiten dute.

Nazio Batuen Itunaren Garapen Iraunkorrerako Helburuen ildotik

Osasun ona eta ongizatea

Osasun ona eta ongizatea

Banakoei bizi sanoa bizitzeko bidea ematea eta adin guzietan ongizatea sustatzea. Alkiren helburua lan baldintza sano eta gogo-aberasgarriak sortzea da, inspirazioaren eta emankortasunaren alde egiteko gisan. Horretarako, lankide guzien osagarria eta ongizatea bermatu behar dira, bai lan baldintzei dagokienez, bai gizarte harremanei dagokienez:

 • lan baldintzak hobetzeko proiektuak: egur hautsen aspirazioa optimizatzea, taldeko eta bakarkako babes ekipamenduak eta horien eraginkortasuna berrikustea...
 • langileen formakuntza plana, haien gaitasunak eta enplegagarritasuna hobetzeko: lankide bakoitzak urtean 10 formakuntza oren
 • enpresaren kooperatiba estatutua: langileen %100 bazkide dira edo izatekotan dira
 • kooperatiban elkarrizketa sozial etengabea, hainbat instantziaren bitartez: jendarte eta ekonomia batzordea, biltzar nagusia, administrazio kontseilua
 • kooperatibaren kudeaketa demokratikoa: pertsona bat = boz bat
 • urte osorako gertakari bateratzaile agenda bat kooperatiban berean
 • abantaila sozialak eta laguntzak kide guzientzat

Energia garbia eta prezio merkean

Energia garbia eta prezio merkean

Energia-zerbitzu fidagarri, iraunkor eta modernoak denek eta arrazoizko prezioan eskura dituztela bermatzea. Alkik badaki zein garrantzitsuak diren energia-baliabidea eta ingurumena:

 • energia kontsumoa murrizteko ahalegin bereziak egiten ditugu, urtez urte; hala, 2019tik 2022ra, %9 baino gehiago apaldu da
 • energia berriztagarria baliatzen dugu: 2019 bukaeratik, gure tailerreko elektrizitatea energia berriztagarrietatik heldu da
 • hemendik 2024ra, gure ekoizpen tailerra zero energiako tailerra izanen dela aurreikusten dugu; hau da: ez berogailurik, ez klimatizaziorik gabekoa, energia %100 berriztagarria baliatuko duena, argi artifizial gutiago beharko duena, argi naturala hobeki baliatuz

GIZALEGEZKO LANA ETA HAZKUNTZA EKONOMIKOA

GIZALEGEZKO LANA ETA HAZKUNTZA EKONOMIKOA

Hazkuntza ekonomiko bizia, partekatua eta iraunkorra sustatzea, baita ekoizpenean enplegu betetasuna eta denendako gizalegezko lana ere. Alkin, pertsonari ematen diogu lehentasuna, eta epe luzera gogoetatzen dugu. Hazkunde ekonomikoa kooperatibaren iraunkortasuna bermatzeko baliagarri zaigu:

 • kooperatibaren baitan, kideek lan baldintza onak dituztela zaintzen dugu, eta beren lan ibilbidean lagun gaituzte: Alkik beti ematen die lehentasuna lan kontratu mugagabeei kooperatibako kideentzat; Alki enpresa formatzailea da: lanbide heziketa eta formakuntza iraunkorra Alkiren lehentasunetan dira, eta urteko lan elkarrizketetan sustatzen ditugu. Lan etika horrek gure hautuak, erosketak eta partaideekiko harremanak ere baldintzatzen ditu.
 • Hurbiltasuna, Alkirentzat, funtsezko hautu-irizpidea da: gure hornitzaileen %80 gure tailerretik 100 km baino gutiagora daude, eta gure hornitzaileen %100, Europan.
 • Harremanaren iraunkortasuna hornitzaileekin dugun harremanaren oinarrizko abantailetarik bat da: epe luzera so egiten dugu, eta hornitzaileekin partaidetza izpirituan ari gara: elkarrenganako engaiamenduak hartzen ditugu; gure partaide multzoa biziki egonkorra da; gure hornitzaile nagusiek 20 urte daramatzate Alkirekin lanean.

Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Azpiegitura erresilientea sortzea, denen onerako industrializazio iraunkorra sustatzea eta berrikuntzaren alde egitea. Alkik etengabe jarduera iraunkor eta erresilientea sustatzen duela eta berrikuntzaren alde egiten duela zaintzen du. Ziurtagirien arauzko programa ofizialetatik harago:

 • erosten ditugun ekaiak bertute gehieneko proposamenak direla segurtatzen dugu
 • ingurumenari kasu egiten dioten programak garatzen ditugu, ekai iraunkorrak baliatuz; adibidez, PET birziklatu eta birziklagarria, %80 landare jatorria duen bioplastikoa, PEFC eta FSC ziurtagiriak dituen zura...
 • gure produktuen iraunkortasuna bermatzen dugu, proba mekanikoak eginez, eta konpongarriak izateko gisan sortzen ditugu
  • produktuen bizi zikloa aztertzeko programa bat abiatu dugu (ACV), eko-sorkuntzarako bide berriak identifikatzeko.
 • azpiegitura berritzaile eta erresiliente berria eraiki dugu; hots, zero energiako tailerra (ikus ODD 7)
 • fabrikazio prozesuen etengabeko hobekuntza lantzen dugu, bereziki bukatze-lanetan

Berdintasun eskasa murriztea

Berdintasun eskasa murriztea

Herrialdeen arteko eta herrialdeen baitako berdintasun eskasak murriztea. Alki kooperatiba denez, pertsonen arteko berdintasun printzipioa funtsezkoa zaigu, ezaugarri hauek agerian ematen duten bezala, besteak beste:

 • langileen arteko berdintasunaren aldeko barne prozedurak: lanpostu-fitxak, buruz buruko elkarrizketak...
 • RQTH tasa (langile elbarrituen kalitatearen ezagutza) %10etik gorakoa
 • enplegatze prozesu objektiboa: hautagai guziekin hautaketa aitzineko elkarrizketa, solaskide anitzeko elkarrizketak, proba teknikoak eta nortasun probak
 • berdintasun falten eta RSE ardura huts egiteen berri emateko alerta prozedura
 • soldata taulan 1etik 3rako ratioa

HIRI ETA KOMUNITATE IRAUNKORRAK

HIRI ETA KOMUNITATE IRAUNKORRAK

Hiriak eta giza establezimenduak denei irekiak, seguruak, erresilienteak eta iraunkorrak izatearen alde jokatzea.Alki bere lurraldearen alde egiten duen eragile ekonomikoa da. Kooperatibaren eginkizunetako bat balioa eta aberastasuna bertan sortzea da, lurraldea ekonomikoki eta kulturalki biziarazteko. Horretarako, hauek egiten ditugu:

 • tokiko elkarteei dirulaguntzak ematea (2022: 10 elkarte sostengatuak, horietatik 9 bertakoak)
 • tokiko kultura eta gizarte entitateak garatzen laguntzea
 • beharretan diren kooperatibei laguntza ekartzea
 • tokiko gazteen artean edo lanbidez aldatu nahi dutenen artean eskulanak sustatzea

Kontsumo eta ekoizpen arduratsuak

Kontsumo eta ekoizpen arduratsuak

Kontsumitzeko eta ekoizteko molde iraunkorrak finkatzea. Alkik ingurumenean duen eragina kontrolatzen du, enpresaren balio-kate osoan, baliatu gaietatik hasi (zura, artilea, bioplastikoa edota PET birziklatu eta birziklagarria) eta gure ekoizpen tailerreraino:

 • Produktuak eskaeraren arabera fabrikatzea
 • Ekoizpen hondakinak murriztea, gure fabrikazio prozesuak optimizatuz
 • Paketatzea: produktuak babestea eta ahal bezain hondakin guti sortzea uztartzea

Klima aldaketei buru egiteko neurriak

Klima aldaketei buru egiteko neurriak

Klima aldaketei eta haien eraginei buru egiteko neurriak berehala hartzea. Alkin, etorkizunerako bide bakarra gure lurraldea eta baliabideak errespetatzea dela uste dugu. Ekintza oro klima aldaketari buru egiteko urrats bat da; Alkik horren araberako hautuak egiten ditu:

 • elektrizitatea energia berriztagarrietatik heldu zaigu
 • barneko bizian, usaia onak plantan ematen ditugu, eko-ekintzen bitartez bereziki (argiak, ordenagailuak, laneko garraiobideak, etxetik lanerako bidean autoak partekatzea edo bizikleta baliatzea)

Lurreko bizia

Lurreko bizia

Lurreko ekosistemak babestea eta berrezartzea. Alki kooperatiba denez, gure ekoizpena bertakoa denez eta baliatzen ditugun gaiak artaz hautatzen ditugunez, hastapenetik, enpresa arrazoizko jokabideen inguruan eraiki dugu. Usaia horiek orain arduratsu erraten zaionari dagozkie. Hain zuzen, balio-kate osoan arretaz jokatzean datza, bai horniduran, bai gure produktuen ekoizpenean:

 • gure zur hornitzaileek PEFC eta FSC ziurtagiriak dituzte
 • baliatzen ditugun ekaiak arduratsuak dira: zur hutsa, Kuskoa Bi-ren jarlekua %80 landare jatorrizkoa den bioplastikozkoa, Xume kadiraren jarlekua PET birziklatu eta birziklagarrizkoa...
 • gure produktuen pisua ttipitzeko desmartxa abiatu dugu; adibidez, Xume bildumako kadira berriaren pisua %20 beheititu da.

Ziurtagiriak eta txostenak